Ga naar de inhoud

Grant

Doel

Het doel van deze grant is om innovatie in dermatologie te ondersteunen en aan te moedigen, zodat mensen geholpen worden in het verkrijgen van een gezonde huid.

Grant

De bestuursleden van KBVDV reviewen en beoordelen de ingediende projecten. De top 3 presenteert zijn project tijdens BDD 2023 waar de winnaar wordt gekozen. De winnaar ontvangt een grant ter waarde van 15.000€

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 januari 2023 middernacht.

Selectiecriteria

  • Innovatief R&D-project
  • Het voorstel dient ter ondersteuning van gezondheidszorg of onderzoek, maar niet als aansporing tot het aanbevelen, voorschrijven, kopen, verkopen, leveren of toedienen van geneesmiddelen.
  • Het project moet worden geleid door een dermatoloog of een dermatoloog in opleiding die nog niet is gepromoveerd.
  • De aanvragers moeten 34 jaar of jonger zijn op de datum van indiening van het voorstel.
  • Het project mag geen deel uitmaken van een lopend (PhD) project, een groter project of reeds gepubliceerd werk.
  • Uit de begrotingsfiche moet blijken dat het gehele project financieel haalbaar is. In het geval dat de grant niet de kosten van het gehele project dekt, is een verklaring van het afdelingshoofd nodig voor een aanvullende financiering van maximaal 50% van de projectkosten.
  • Het salaris van de dermatologen mag niet door de grant worden gefinancierd.
  • De aanvrager kan niet meer dan één prijs aanvragen die onder auspiciën van de KBVDV in een kalenderjaar wordt uitgereikt.

Heb je vragen?
Contacteer ons